Lessenrooster

Multi SkillZ

I can, I will, I did. Iedereen verdient het om te sporten op eigen tempo & kunnen. Keer op keer bewijst wetenschappelijk onderzoek dat beweging een zeer positieve invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Multi SkillZ introduceert een actieve leefstijl op elk niveau. Er zijn groepen per leeftijd maar ook mogelijkheid om samen te sporten waar de nadruk nog eens extra ligt op het ‘samen’ verband. We reiken steeds naar een hoger niveau op basis van het kind. Elk kind ontwikkelt op zijn manier. We gaan alle tools aanreiken om je kind te laten stralen. Binnen Multi SkillZ vinden is het belangrijk om niet te focussen op 1 sport maar verschillende aspecten aan te bieden om de kinderen een zo breed mogelijke ontwikkeling aan te bieden. Dit zal later ook zijn vruchten afwerpen als ze kiezen voor een specifieke sport omdat ze hun capaciteiten volledig hebben ontwikkelt in plaats van de focus te leggen op 1 bepaalde discipline. Leren doe je door te doen, te denken en actie te ondernemen. Multi SkillZ wil kinderen fitter, vaardiger maken, beweeglijker en sneller om alles uit de beweging te kunnen halen. Laat ons samen op ontdekking gaan!

Play is the highest form of research.